Gewenste locatie voor de SID

SIDs worden in eerste instantie geplaatst in woonstraten met doorgaand verkeer waar meldingen zijn over te hoge snelheden. De Sids zijn vooral bedoeld om mensen bewust te maken van de snelheid waarmee ze op dat moment door de straat rijden.
Per rijrichting heb je 1 SID nodig; in een woonstraat heb je dus in het algemeen 2 SIDs per meting nodig. Geef zo nauwkeurig mogelijk de positie aan waar je de SID geplaatst wilt hebben. De SIDs worden zoveel mogelijk aan bestaande lichtmasten bevestigd om extra bevestigingspalen te voorkomen. In onderstaande kaart kan de positie van de gewenste locatie voor de SIDs aangegeven worden door middel van het plaatsen van 1 of maximaal 2 markers. Als je de locatie wil wijzigen, klik de desbetreffende marker aan. Deze zal vervolgens oplichten. Klik op de gewenste nieuwe locatie en de marker is verplaatst.

Locatie 1 *

Voeg een adres toe.

Locatie 2

Geen voorkeur.

Locatiebepaling
  • Zoveel mogelijk aan bestaande lichtmasten bevestigen; (voorkomen losse bevestigingspalen)
  • Min. 25 meter van een bocht en / of kruising plaatsen;
  • Niet nabij bomen plaatsen.(vrij zicht op het verkeer)
Sids indien beschikbaar
  • Op de Ring; Radialen en wegen met flitspalen;
  • Op bedrijventerreinen;
  • In relatief korte, doodlopende en/of andere straten, waar alleen bestemmingsverkeer van die desbetreffende straat kan komen;
  • Als een omleidingsroute of bouwverkeer aanwezig is of op korte termijn gepland wordt;
  • Als binnen 1 jaar snelheidsmetingen zijn verricht.